Yoga for life – För ett liv i balans**
Allt fler människor idag drabbas av att deras liv kommer ur balans. Smärta, värk, trötthet, sömnstörningar, sjukdomskänsla, utbrändhet och psykisk ohälsa, depression, ångest är idag begrepp som har blivit allt vanligare. De är alla olika symptom på olika obalanser i människan. Det yogiska synsättet på människan skiljer sig en del från traditionell västerländsk medicin. En del av det yogiska synsättet utgår från att människan i ett antal olika skikt är sammansatt av kropp, sinne och själ. Fullständig balans uppnås först när alla dessa delar (skikt) är i balans. Kundaliniyogan talar i sammanhanget om De Tio Kropparna och denna kurs handlar om att för dig som människa gå på djupet och hitta grundorsaken till obalanserna. Det förekommer bakgrundsljud som vanligen förekommer i en yogasal. Ljudkvaliteten är god men det går inte att jämföra med en studio producerad inspelning.
Dessa yogapass och meditationer ska endast ses som komplement till traditionell läkarvetenskap.
Lycka till!